Điểm rèn luyện

Các mẫu văn bản dùng cho xét điểm rèn luyện


 

1

Phiếu đánh giá  kết quả rèn luyện sinh viên

CTSV03

Phòng CTSV

2

Quy định đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên của lớp

CTSV04

Phòng CTSV

3

Mẫu tổng hợp kết quả rèn luyện của lớp

CTSV05

Phòng CTSV

 
 
 
ĐĂNG NHẬP

Tên:
Mật khẩu:
 
Đăng ký / Quên mật khẩu
THÔNG TIN CẬP NHẬT