Học bổng

Danh sách sinh viên nhận học bổng dự kiến học kỳ I năm học 2015-2016


Đây là danh sách học bỗng dự kiến (chưa chính thức) cấp cho sinh viên, nếu có thông tin nào sai xót sinh viên liên hệ cô Quỳnh Anh - Phòng CTSV để điều chỉnh.

Nhận thông tin phản hồi trước ngày 08/01/2016, sau ngày 08/01/2016 Phòng CTSV sẽ thực hiện thủ tục cấp học bỗng chính thức cho sinh viên.

Tải danh sách tại đây 

 
 
ĐĂNG NHẬP

Tên:
Mật khẩu:
 
Đăng ký / Quên mật khẩu
THÔNG TIN CẬP NHẬT