QUY TRÌNH BIỂU MẪU

QUY TRÌNH BIỂU MẪU


STT

NỘI DUNG

FILE

ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI

1

Vay vốn tín dụng học tập (Quy trình)

CTSV01

Phòng CTSV

2

 Xác nhận sinh viên (Quy trình)

CTSV02

Phòng CTSV

3

Đánh giá  kết quả rèn luyện sinh viên

CTSV03

Phòng CTSV

4

Quy định đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên của lớp

CTSV04

Phòng CTSV

5

Tổng hợp kết quả rèn luyện của lớp

CTSV05

Phòng CTSV

6

Giới thiệu sinh viên (Quy trình)

CTSV06

Phòng CTSV

7

Xét công nhận tốt nghiệp (Quy trình)

CTSV07

Phòng Đào tạo

8

Hoãn xét tốt nghiệp (Quy trình)

CTSV08

Phòng Đào tạo

9

Đăng ký học phần thay thế (Quy trình)

CTSV09

Phòng Đào tạo

10

Phúc khảo bài thi (Quy trình)

CTSV10

Phòng Khảo thí

11

Xin phép nghỉ thi (Quy trình) 

CTSV11

Phòng Khảo thí

12

Mượn phòng dành cho chi đoàn (Quy trình)

CTSV12

VP Đoàn

13

Mượn phòng dành cho Câu lạc bộ (Quy trình)

CTSV13

VP Đoàn

14

Hướng dẫn đại hội Chi đoàn

CTSV14

VP Đoàn

15

Thông tin liên lạc giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh

CTSV15

Phòng CTSV

16

Thông tin liên lạc giảng viên Khoa Kinh tế phát triển

CTSV16

Phòng CTSV

17

Thông tin liên lạc giảng viên Khoa Hệ thống thông tin kinh tế

CTSV17

Phòng CTSV

18

Thông tin liên lạc giảng viên Khoa Kế toán kiểm toán & Tài chính ngân hàng

CTSV18

Phòng CTSV

19

Thông tin liên lạc giảng viên Khoa Kinh tế chính trị

CTSV19

Phòng CTSV

20

Danh sách giáo viên chủ nhiệm

CTSV20

Phòng CTSV

21

Quy định tạm thời học cùng lúc hai chương trình 

CTSV21

Phòng ĐTĐH

22

Cấp lại thẻ sinh viên 

NH Eximbank chi nhánh Huế  

23

Cấp lại bảng tên (Gặp thầy Sỉ)

Phòng CTSV

24

Giải quyết chế độ hộ nghèo, gia đình chính sách (Gặp cô Quỳnh Anh)

Phòng CTSV

25

Thôi học, tạm ngừng học, chuyển trường (Gặp thầy Thủy)

Phòng CTSV

26

Xác nhận sổ quản lý sinh viên nơi cư trú, Xác nhận sổ ưu đãi giáo dục (Gặp thầy Nhật)

Phòng CTSV

 

 

 
 
ĐĂNG NHẬP

Tên:
Mật khẩu:
 
Đăng ký / Quên mật khẩu
THÔNG TIN CẬP NHẬT