Thông báo nhà trường

NGÀY HỘI VIỆC LÀM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ NĂM 2015


 KẾ HOẠCH

NGÀY HỘI VIỆC LÀM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ NĂM 2015

I. Mục đích - yêu cầu:

- Tạo cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên đang học và sinh viên sau khi tốt nghiệp,

tăng khả năng tìm kiếm và tự tạo việc làm của sinh viên.

- Trang bị những kỹ năng cần thiết và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các Doanh nghiệp có thể lựa chọn được nguồn

nhân lực tốt nhất.

 

- Thiết lập mối quan hệ bền vững giữa nhà trường, doanh nghiệp, cơ quan

truyền thông trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, hướng tới đáp ứng yêu cầu  của xã hội.

II. Nội dung:

1. Tên chương trình: NGÀY HỘI VIỆC LÀM 2015

2. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian tổ chức:

+ Thời gian tổ chức các hoạt động tư vấn nghề nghiệp, hội thảo nghề nghiệp, đào

tạo kỹ năng: từ 04/05/2015 đến 31/05/2015

+ Thời gian tổ chức sàn giao dịch việc làm: 7h30’- 17h00’ ngày 16/05/2015 (Thứ 7)

- Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế - Số 99 Hồ Đắc Di – Thành phố Huế

3. Đơn vị tổ chức: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Kinh tế Huế

4. Các hoạt động chính:

STT

Hoạt động

Nội dung

Thời gian

Kế hoạch

cụ thể

1

Cuộc thi chinh phục nhà tuyển dụng

Cuộc thi gồm 3 vòng thi: Viết CV, kiến thức, phỏng vấn

Từ 04/05

-16/05/2015

Phụ lục 

 

 

 

2

Phát triển mạng lưới việc làm bán thời gian

Kết nối với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Huế để đăng tải thông tin việc làm

Kể từ ngày

04/05/2015

Phụ lục 

 

3

Chương trình hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp

Startup Wheel – Bánh xe khởi nghiệp

09/05/2015

Phụ lục 

 

4

Hội thảo chuyên đề

Sinh viên kinh tế làm gì để không thất nghiệp?

09/5/2015

Phụ lục 

 

5

Sàn giao dịch việc làm

Các doanh nghiệp tuyển dụng nhân sự theo kế hoạch đã thống nhất với ban tổ chức.

16/05/2015

Phụ lục 

 

6

Gian hàng sản phẩm

Các doanh nghiệp quảng bá sản phẩm theo kế hoạch đã thống nhất với ban tổ chức.

16/05/2015

Phụ lục 

 

5. Thành phần tham gia:

5.1. Doanh nghiệp: bao gồm các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu quảng bá và tuyển dụng nhân sự.

5.2. Sinh viên: Sinh viên Trường Đại học Kinh tế và các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Huế.

5.3 Các cơ quan truyền thông.

6. Phương án chuẩn bị kinh phí

- Hỗ trợ từ phía nhà trường.

- Vận động tài trợ từ các doanh nghiệp.

- Thu phí từ các đơn vị tham gia quảng bá, tuyển dụng; các sinh viên tham gia đào tạo và tuyển dụng.

III. Tổ chức thực hiện:

1.  Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Kinh tế Huế:

- Xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí và triển khai công tác tổ chức.

- Thông báo rộng rãi đến các doanh nghiệp, sinh viên.

2. Trung tâm giới thiệu việc làm Tỉnh Thừa Thiên Huế

- Mời doanh nghiệp tham gia Sàn giao dịch việc làm.

- Tập huấn nghiệp vụ, hỗ trợ kỹ thuật cho Trường Đại học Kinh tế tổ chức Sàn giao dịch việc làm.

3. Các doanh nghiệp tham gia:

- Đăng ký tham gia (theo mẫu).

- Tham gia các hoạt động chung trong ngày hội.

- Chủ động tổ chức các hoạt động riêng của đơn vị: tuyển dụng, hội thảo, gian hàng.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

PGS.TS TRỊNH VĂN SƠN

 
 
ĐĂNG NHẬP

Tên:
Mật khẩu:
 
Đăng ký / Quên mật khẩu
THÔNG TIN CẬP NHẬT