Thông báo nhà trường

Lễ bế giảng, phát bằng cho sinh viên K45 tốt nghiệp sớm và các sinh viên khóa trước


Thực hiện chủ trương của Ban giám hiệu về việc trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 45 tốt nghiệp sớm và các sinh viên khóa trước tốt nghiệp muộn. Phòng Đào tạo Đại học Trường Đại học Kinh tế Huế tiến hành tổ chức lễ bế giảng và phát bằng như sau:

1. Thời gian: 8h45 ngày 05/04/2015 (Chủ nhật)

2. Địa điểm: Hội trường tầng 1 dãy C 

3. Thành phần tham dự:

- Các sinh viên tốt nghiệp đợt này.

- Lớp trưởng các lớp K46, K47, K48 hệ chính quy tại trường.

- Đại biểu có giấy mời.

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

 
 
ĐĂNG NHẬP

Tên:
Mật khẩu:
 
Đăng ký / Quên mật khẩu
THÔNG TIN CẬP NHẬT