Thông báo nhà trường

K48 TRÚNG TUYỂN CÓ ĐIỂM ƯU TIÊN CẦN BỔ SUNG HỒ SƠ


Phòng Công tác sinh viên xin thông báo đến 35 bạn sinh viên có cộng điểm ưu tiên

khi xét tuyển đại học bổ sung hồ sơ còn thiếu,danh sách đính kèm.

Yêu cầu:

1. Những sinh viên có tên ở file đính kèm trên mang hồ sơ cần bổ sung đến phòng

CTSV (Tầng 1 dãy C) để nộp.

2. Download file đính kèm để biết hồ sơ còn thiếu.

 

 

 
 
ĐĂNG NHẬP

Tên:
Mật khẩu:
 
Đăng ký / Quên mật khẩu
THÔNG TIN CẬP NHẬT