Thông báo nhà trường

DS SV K42, K43, K44 và K46 - CĐLT đã nạp đơn, CCQP, CCTC và bằng C3


SV vào xem DS nếu mình chưa có tên hoặc chưa  đủ Chứng chỉ CCQP, CCTC và bằng PTTH  thì nạp gấp (trừ K46 - CĐLT không phải nạp các loại CChỉ)

 

 
 
ĐĂNG NHẬP

Tên:
Mật khẩu:
 
Đăng ký / Quên mật khẩu
THÔNG TIN CẬP NHẬT