Thông báo nhà trường

LỊCH CÔNG TÁC SINH VIÊN ĐẦU NĂM HỌC 2016 - 2017


LỊCH CÔNG TÁC SINH VIÊN ĐẦU NĂM HỌC 2016 - 2017 

Nội dung chi tiết sẽ được đăng tải trong các thông báo tiếp theo. 

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS Trần Văn Hòa 

 

 
 
ĐĂNG NHẬP

Tên:
Mật khẩu:
 
Đăng ký / Quên mật khẩu
THÔNG TIN CẬP NHẬT