Thông báo nhà trường

THÔNG BÁO NHẬP HỌC KHÓA 49 HỆ CHÍNH QUY NĂM HỌC 2015 - 2016


PHẦN  I. KẾ HOẠCH NHẬP HỌC

 

1. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

 

 

 

2. QUY TRÌNH NHẬP HỌC

 

 

PHẦN II: HỒ SƠ NHẬP HỌC: 

* Khi đến nhập học, anh (chị) cần nộp bản sao hợp lệ các giấy tờ từ mục 1 đến 5 và một số  giấy tờ khác. Cụ thể như sau:

1. Học bạ;

2. Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học tạm thời đối với những người trúng tuyển ngay trong năm tốt nghiệp hoặc bằng tốt nghiệp đối với những người đã tốt nghiệp các năm trước;

3. Giấy khai sinh;

4. Các minh chứng để được hưởng chế độ ưu tiên quy định trong văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

5. Giấy báo nhập học;

6. Lý lịch học sinh, sinh viên (theo mẫu thống nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có bán tại các quầy sách báo, văn phòng phẩm) có xác nhận của UBND xã, phường nơi thí sinh cư trú;

7. Giấy chuyển sinh hoạt Đảng, Đoàn (nếu có);

8. Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự (đối với nam);

9. 04 ảnh chụp theo kiểu chứng minh thư cỡ 3x4cm;

10. Các khoản tiền nộp theo quy định: căn cứ quy định mức thu học phí của Trường Đại học Kinh tế và các khoản phải nộp theo quy định chung của Đại học Huế; Trường Đại học Kinh tế thông báo đến sinh viên nhập học phải nộp các khoản sau:

 

* Sinh viên Khóa 49:

- Học phí tạm thu 01 học kỳ: 3.000.000 đồng/sinh viên

- Quần áo thể thao: 70.000đ/bộ

- Hồ sơ sinh viên: 6500 đồng

- Sổ quản lý cư trú: 7000 đồng

- Tiền sách quy chế: 15.925 đồng

- Tiền sổ tay học vụ: 7.200 đồng

- Bảo hiểm y tế sinh viên: 543.375 đồng

- Bảo hiểm thân thể (Không bắt buộc): 60.000 đồng

- Lệ phí khám sức khỏe nhập học: 50.000 đồng/1SV

- Thẻ đọc của Trung tâm học liệu - Đại học Huế: 160.000 đồng

Tổng cộng: 3.920.000 đồng (Bằng chữ: Ba triệu chín trăm hai mươi ngàn đồng chẵn). 

 

* Sinh viên chương trình Rennes:

- Học phí 01 học kỳ: 15.000.000 đồng/sinh viên

- Quần áo thể thao: 70.000đ/bộ

- Hồ sơ sinh viên: 6.500 đồng

- Sổ quản lý cư trú: 7000 đồng

- Tiền sách quy chế: 15.925 đồng

- Tiền sổ tay học vụ: 7.200 đồng

- Bảo hiểm y tế sinh viên: 543.375 đồng

- Bảo hiểm thân thể (Không bắt buộc): 60.000 đồng

- Lệ phí khám sức khỏe nhập học: 50.000 đồng/1SV

- Thẻ đọc của Trung tâm học liệu - Đại học Huế: 160.000 đồng

Tổng cộng: 15.920.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm triệu chín trăm hai mươi ngàn đồng chẵn). 

 

* Sinh viên chương trình tiên tiến:

- Học phí 01 học kỳ: 8.000.000 đồng/sinh viên

- Quần áo thể thao: 70.000đ/bộ

- Hồ sơ sinh viên: 6.500 đồng

- Sổ quản lý cư trú: 7000 đồng

- Tiền sách quy chế: 15.925 đồng

- Tiền sổ tay học vụ: 7.200 đồng

- Bảo hiểm y tế sinh viên: 543.375 đồng

- Bảo hiểm thân thể (Không bắt buộc): 60.000 đồng

- Lệ phí khám sức khỏe nhập học: 50.000 đồng/1SV

- Thẻ đọc của Trung tâm học liệu - Đại học Huế: 160.000 đồng

Tổng cộng: 8.920.000 đồng (Bằng chữ: Tám triệu chín trăm hai mươi ngàn đồng chẵn).

 

 

LƯU Ý: Trước khi đến nhập học tại trường yêu cầu sinh viên Khóa 49 nhập đầy đủ thông tin của mình tại địa chỉ website sau http://esurvey.hce.edu.vn/?id=20

 

 

 

PHẦN III: LƯU Ý

 Đến ngày nhập học, nếu thí sinh nào đã trúng tuyển nhưng chưa nhận được giấy báo nhập học thì vẫn đến trường nhập học bình thường; danh sách thí sinh trúng tuyển theo NV1 đã có thông báo trên trang thông tin tuyển sinh của Đại học Huế; danh sách tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển khiếm thị và bảo lưu năm trước xem file đính kèm.
 
 
Nếu có vấn đề cần giải đáp xin liên hệ: Phòng Công Tác Sinh Viên - Trường Đại học Kinh tế Huế.
Địa chỉ: Số 99 Hồ Đắc Di, Thành Phố Huế
Điện thoại: 054. 388.3952
Hotline: 0989.101.901 - 0122.44.12124 (Thầy Phan Văn Tưởng)
 

 

 
 
ĐĂNG NHẬP

Tên:
Mật khẩu:
 
Đăng ký / Quên mật khẩu
THÔNG TIN CẬP NHẬT