Cơ cấu tổ chức, nhân sự

CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÂN SỰ


 

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NHIỆM VỤ

1

Ths. Vũ Thành Huy

Chức vụ: Trưởng phòng

ĐTCQ:0543883952

 ĐTDD: 0984.570.823

E-mail: huyvu@hce.edu.vn

 

2

Ths. Nguyễn Hữu Thủy

Chức vụ:  Phó trưởng phòng

ĐTCQ:0543883952

 ĐTDD:0906101463

E-mail: nguyenhuuthuy57@yahoo.com.vn

 

 

3

CN. Lê Văn Sỉ

Chức vụ: Chuyên viên

ĐTCQ:0543883952

 ĐTDD: 0903.599.715

E-mail: sikinhte@yahoo.com

 

4

CN. Phan Văn Tưởng

Chức vụ:  Chuyên viên

ĐTCQ:0543883952

 ĐTDD: 0989.101.901 – 0122.44.12124

E-mail: pvtuong@hce.edu.vn

 

5

Ths. Nguyễn Phạm Bảo Quý

Chức vụ:  Chuyên viên

ĐTCQ:0543883952

 ĐTDD: 0934.842.333

E-mail: npbaoquydtn@gmail.com

 

6

CN. Hoàng Trọng Nhật

Chức vụ:  Chuyên viên

ĐTCQ:0543883952

 ĐTDD: 0912.636.024

E-mail:  htnhat@hce.edu.vn

 

7

CN.  Hà Trương Quỳnh Anh

Chức vụ:  Chuyên viên

ĐTCQ:0543883952

E-mail:   qanhmar@gmail.com

 

8

CN.  Nguyễn Vũ Khánh Mỹ

Chức vụ:  Chuyên viên

ĐTCQ:0543883952

E-mail:  khanhmy1974@yahoo.com

 

 

 
 
 
ĐĂNG NHẬP

Tên:
Mật khẩu:
 
Đăng ký / Quên mật khẩu
THÔNG TIN CẬP NHẬT