Chế độ chính sách

DS SV K48 VÀ CÁC KHÓA TRƯỚC BỔ SUNG THUỘC DIỆN MIỄN. GIẢM HỌC PHÍ


 - SV K48 - CQ được miễn từ HKI 2014 - 2015

- SV các khóa 45, 46, 47 bổ sung được miễn từ HKI 2013 - 2014 đến HKI 2014 - 2015

Khi nào Kế toán làm xong sẽ chuyển số tiền được miễn giảm vào Tài khoản (Thẻ) của các em

XemDS đính kèm 1  đính kèm 2

 
 
ĐĂNG NHẬP

Tên:
Mật khẩu:
 
Đăng ký / Quên mật khẩu
THÔNG TIN CẬP NHẬT