Giới thiệu

Giới thiệu Phòng Công tác sinh viên


1. Chức năng:

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức; quản lý sinh viên, đảm bảo an ninh trật tư; cung cấp các dịch vụ hỗ trợ sinh viên.

2. Nhiệm vụ:

2.1 Tổ chức học tập nghị quyết, chủ trương, chính sách; tổ chức giáo dục tư tưởng, truyền thống cho sinh viên.

2.2 Phối hợp tổ chức các phong trào thi đua học tập, rèn luyện sinh viên.

Công tác sinh viên:

2.3 Quản lý hồ sơ học sinh - sinh viên;

2.4 Tổ chức quản lý, thực hiện các chế độ chính sách đối với sinh viên theo quy định hiện hành như: học bổng, học phí, tín dụng;

2.5 Phối hợp với các phòng có liên quan giải quyết các thủ tục hành chính đối với sinh viên như: chuyển trường, ngành học, thôi học, ngừng học, thư tín, xác nhận tư cách sinh viên;

2.6 Quản lý sinh viên nội trú, ngoại trú;

2.7 Thực hiện các báo cáo, thống kê định kỳ và theo yêu cầu về công tác sinh viên;

2.8 Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ sinh viên;

2.9 Phối hợp phòng Đào tạo Đại học để tổ chức khai giảng, bế giảng phát bằng cho sinh viên đại học.

2.10 Tổ chức, triển khai thực hiện tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên. 

 

 
 
ĐĂNG NHẬP

Tên:
Mật khẩu:
 
Đăng ký / Quên mật khẩu
THÔNG TIN CẬP NHẬT